สำนักบริหารทรัพย์สิน


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
เอกสารแนบ