สำนักบริหารทรัพย์สิน


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดภูเก็ต และควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดภูเก็ต
เอกสารแนบ