สำนักบริหารทรัพย์สิน


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงลพบุรี ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
เอกสารแนบ